Un tip specific de format, similar cu RSS, utilizat pentru trimiterea conținutului pe bloguri și site-uri similare, care poate fi vizualizat de programe capabile să interpreteze sintaxa Atom, numite cititoare sau agregatoare.