Protocolul de transfer de hipertext (HTTPHypertext Transfer Protocol) este un protocol pentru sistemele distribuite, colaborative, de informații hipermedia. HTTP este fundamentul comunicării de date pentru World Wide Web, unde documentele hipertext includ hyperlink-uri către alte resurse la care utilizatorul poate accesa cu ușurință, de exemplu printr-un clic de mouse sau atingând ecranul într-un browser web.

The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an application protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems. HTTP is the foundation of data communication for the World Wide Web, where hypertext documents include hyperlinks to other resources that the user can easily access, for example by a mouse click or by tapping the screen in a web browser.

Vezi: Wikipedia.org