Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) este o extensie a Hipertext Transfer Protocol (HTTP). Este utilizat pentru o comunicare sigură pe o rețea de calculatoare și este utilizat pe scară largă pe Internet. În HTTPS, protocolul de comunicare este criptat folosind Transport Layer Security (TLS) sau, anterior, predecesorul său, Secure Sockets Layer (SSL). Prin urmare, protocolul este adesea denumit HTTP peste TLS, sau HTTP peste SSL.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is an extension of the Hypertext Transfer Protocol (HTTP). It is used for secure communication over a computer network, and is widely used on the Internet. In HTTPS, the communication protocol is encrypted using Transport Layer Security (TLS) or, formerly, its predecessor, Secure Sockets Layer (SSL). The protocol is therefore also often referred to as HTTP over TLS, or HTTP over SSL.

Vezi: Wikipedia.org