phpMyAdmin este un sistem de gestiune a bazelor de date MySQL gratuit, open source, scris în PHP și destinat administrării bazelor de date prin intermediul unui browser web. Prin phpMyAdmin se pot întreprinde diverse operații cum ar fi crearea, modificarea sau ștergerea bazelor de date, tabelelor, câmpurilor sau rândurilor și executarea de comenzi (interogări) SQL.