Toate caracterele alfabetice dintr-un tablou pot fi obținute folosind chr (), range () cu și pentru bucla foreach în PHP. Pentru a afișa elemente de matrice ca ieșire, putem folosi funcția echo, print_r () și var_dump ().

Utilizarea funcției range (): Această funcție este utilizată pentru a crea o serie de elemente de orice fel, cum ar fi numere întregi, litere dintr-un anumit interval (de la scăzut la mare) adică, primul element al listei este considerat scăzut și ultimul este considerat la fel de mare. Acesta returnează o serie de litere dacă intervalul de la A la Z adică intervalul (A, Z).

array range( mixed first, mixed second, number steps )

Codul ce poate fi folosit:

<?php 
   foreach( range('A', 'Z') as $elements) { 
     // Afișează literele MARI una după alta, despărțite prin virgulă
     echo $elements . ", "; 
   } 
?> 

Rezultatul arată astfel:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

Exemplul de mai sus este cu litere mari. Se poate face un exemplu similar cu litere mici:

<?php 
   foreach( range('a', 'z') as $elements) { 
     // Afișează literele MICI una după alta, despărțite prin virgulă
     echo $elements . ", "; 
   } 
?>

Rezultatul arată astfel:

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,

Sau se pot uni cele două matrici, astfel:

<?php 
$alphachar = array_merge(range('A', 'Z'), range('a', 'z')); 
 
   // Afișează și literele mari și pe cele mici
   foreach ($alphachar as $element) { 
     echo $element . ", "; 
   } 
 
?>

Rezultatul arată astfel:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z,